การบันทึกการอ่านใน ระบบ SAMA

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จ...

สอนใช้โปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ ด้วย sony vegas pro

โรงเรียน วิทยาศาสตร์...