มวลอะตอมเฉลี่ย

มวลอะตอมเฉลี่ย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย เลย
วิชาเคมีพื้นฐาน
หัวข้อมวลอะตอมเฉลี่ย
สำหรับระดับชั้นม.4
ชื่อครูผู้สอนนางสาวดารณี ไชยเวช

คลิปวิดีโอการสอน ที่ใช้คู่กับเอกสารประกอบการเรียน ประกอบด้วยเนื้อหาบทเรียน และแบบฝึกหัด
รายละเอียดการสอนใช้กระบวนการนําเข้าสู่บทเรียน ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน และแจ้งหัวข้อที่จะสอน
จากนั้นให้ความรู้ตามรายละเอียดในบทเรียนและทําแบบฝึกหัดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ในการ
จัดการเรียนรู้ ผู้สอนจะเน้นการเขียนด้วยลายมือเพื่อสร้างบรรยากาศให้เสมือนนักเรียนเรียนในห้องเรียน มีการ
ใช้คําถามในการกระตุ้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และใช้เวลาในการสอนแบบลดเวลาเรียน เนื่องจากคํานึงถึง
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเมื่อต้องอยู่หน้าจอเป็นเวลานาน

Watcharin Japamaka

Watcharin Japamaka

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *