ทุนการศึกษามากกว่า 4,000 ทุนสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ผ่านระบบรับสมัครร่วมกันของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละโรงเรียนดังนี้

รับ ม. 4 จำนวน 240 คน

รับ ม.4 จำนวน 1,728 คน

รับ ม. 1 จำนวน 1,152 คน 

รับม. 4 จำนวน 900 คน

สาขาวิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ 48 คน
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 คน

สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ 52 คน

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563

สมัครและเข้าสอบคัดเลือกรอบแรกผ่านการดำเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ www.mwit.ac.th