โครงการที่สำคัญ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
วิทยาศาสตร์พลังสิบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ สพฐ.
1 2 4

ติดตามกิจกรรม กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทาง Facebook Fan Page PCSH-Center

ติดตามกิจกรรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทาง Facebook Fan Page บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่าย สพฐ.

โทร. 0 2288 5590

อาคารพัสดุ สป. (เดิม) ชั้น 3 

กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

รับ-ส่ง หนังสือราชการ (เลขาธิการ กพฐ.) :

saraban@obecmail.obec.go.th 

 

 

รับ-ส่ง หนังสือราชการ (ผอ.สบว.) :

saraban04278@obec.go.th (อีเมลหลัก)

saraban@eseb.go.th (อีเมลสำรอง)

 

 

ติดต่อสอบถาม  :

info@eseb.go.th