ขนาดสถานศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

                    นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ขนาดสถานศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 เพื่อกำหนดขนาดสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ขนาดสถานศึกษาฯ = จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน x 3

  • กรณีที่ผลคูณของจำนวนนักเรียนมีค่าตั้งแต่ 720 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,679 คน ให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งนั้นเป็น “สถานศึกษาขนาดใหญ่”
  • กรณีที่ผลคูณของจำนวนนักเรียนมีค่าตั้งแต่ 1,680 คนขึ้นไป ให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งนั้นเป็น “สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ”
ณัฏฐพัชร

ณัฏฐพัชร

นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *