สาระสำคัญโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 1. ความเป็นมาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 2. การดำเนินงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 3. การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในระยะต่อไป
 4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ ภารกิจ ค่านิยม ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 5. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน
 6. ผลดีที่จะเกิดขึ้น
 7. ผลกระทบที่จะเกิด
 8. เงื่อนไขความสำเร็จ
 9. แผนชั้นเรียน และเหตุผลของการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจำ
 10. การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน
 11. การสนับสนุนการดำเนินงานจากสถาบันอุดมศึกษา
 12. การส่งเสริมการทำงานวิจัยของนักเรียน
 13. ความร่วมมือกับ Super Science High School สถาบัน KOSEN และหน่วยงานอื่น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น
 14. การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร
 15. กรอบอัตรากำลังและระบบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 16. คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 17. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 18. สาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 19. ภาคผนวก
Watcharin Japamaka

Watcharin Japamaka

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *