กรอบอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/2428 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554
  เรื่อง กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1762 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
  เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 3001 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
  เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/549 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562
  เรื่อง กรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/243 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
  เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมากำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/1099 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566
  เรื่อง ขออนุมัติกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ตั้งใหม่ จำนวน 6 แห่ง

ณัฏฐพัชร

ณัฏฐพัชร

นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *