หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
  เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/27 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566
  เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04278/ว 678 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
  เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3248 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
  เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565
 7. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04278/ว 53 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04278/ว 54 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565
  เรื่อง ศูนย์วัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 9. หนังสือสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04278/ว 358 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565
  เรื่อง การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ของศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ณัฏฐพัชร

ณัฏฐพัชร

นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *