เลขาธิการ กพฐ.ลงนาม MOU กับ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ยกระดับพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครู สังกัด สพฐ.

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกับ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์โดย Ms. Jan Thomas รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่าอธิการบดีเป็นผู้แทนลงนาม โดยนี้มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่ 16 – 18 เมษายน 2567

ในการนี้นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้ประกาศเจตนารณ์ในการช่วยเหลือประเทศไทยโดยการพัฒนาครูภาษาอังกฤษกับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยในระยะเริ่มแรกจะมีการพัฒนากับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จำนวน 40 คน และขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

กรอบความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ครอบคลุมเรื่อง 1) การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และสื่อการเรียนการสอนที่เป็นความสนใจร่วมกัน 2) การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา 3) การบรรยายให้ความรู้และการอบรมพัฒนา และ 4) ความร่วมมือในรูปแบบอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายอาจร่วมกันจัดขึ้นในอนาคต

Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในนิวซีแลนด์ โดยเป็นที่รู้จักในด้านนวัตกรรม ความเป็นเลิศด้านการวิจัย และการเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีความร่วมมือด้านการศึกษากับไทยในหลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการริเริ่ม ทางวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยน ความร่วมมือด้านการวิจัย การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ การพัฒนาทางวิชาการ นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้ขยายความร่วมมือกับสังกัดสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Watcharin Japamaka

Watcharin Japamaka

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *