งานประชุมวิชาการ ThailandJapan Student Science Fair 2023

(TJ-SSF 2023)

ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2566
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ TJ-SSF 2023 
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
โครงการที่สำคัญ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
วิทยาศาสตร์พลังสิบ

ติดตามกิจกรรม กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทาง Facebook Fan Page PCSH-Center

ติดตามกิจกรรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทาง Facebook Fan Page บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่าย สพฐ.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
หนังสือราชการ
โทร. 0 2288 5590

อาคารพัสดุ สป. (เดิม) ชั้น 3 

กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

รับ-ส่ง หนังสือราชการ (เลขาธิการ กพฐ.) :

saraban@obecmail.obec.go.th 


รับ-ส่ง หนังสือราชการ (ผอ.สบว.) :

saraban@eseb.go.th


ติดต่อสอบถาม  :

info@eseb.go.th